Hvor store er boligerne i Trudeslund?
Der er 5 forskellige boligtyper, og størrelsen varierer fra 90 m2 til 140 m2

Er der en liste, hvor man kan blive skrevet op?
Ja.  Klik her.

Hvad koster husene?
Husene er privatejede, og de bliver solgt til markedsprisen.
Her kan du se hvad husene er blevet solgt til gennem tiden.

Kan man komme forbi og se fællesskabet?
Vi har ikke nogen organiseret rundvisning, men man må gerne komme forbi en dag og se sig omkring.

Hvordan er aldersspredningen?
Den ændrer sig hvert år 😊. Men i 2023 var den mellem 0 og 80 år.Vi lægger vægt på mangfoldighed, også i alders-sammensætningen. Bofællesskabet er attraktivt både for seniorer, børnefamilier og familier med voksne børn og enlige.

Hvilke forpligtigelser har I overfor hinanden og fællesskabet i Trudeslund?
Vi har beskrevet vores fællesskab på vores hjemmeside – læs her.

Hvor tit er der fællesspisning?
Hver aften, bortset fra jule-helligdagene.