Bofællesskabet Trudeslund blev etableret i 1981 efter en byggeproces, hvor vi selv var bygherrer og udover selve byggeriet brugte megen tid og energi på at finde ud af, hvad indholdet i vores bofællesskab skulle være.

Selvom det er over 40 år siden vi etablerede bofællesskabet, er det stadig et meget aktivt og levende fællesskab. I dag bor her ca. 60 voksne og ca. 30 børn og unge i alderen fra 0-80 år. Vi ser det som et kæmpe plus, at vi har mange størrelser og typer af familier, fra seniorer til par med voksne børn, enlige og børnefamilier.

I bofællesskabet er der 33 huse og et fælleshus. Det er tegnet af Vandkunsten. Bebyggelsen er prisbelønnet og bevaringsværdig, dvs. bygningskarakteren må ikke forandres. Vi ejer hver vores hus og via en tinglyst deklaration er vi forpligtet til at være medlemmer af foreningen “Boligfællesskabet Trudeslund”. Den tinglyste deklaration giver sammen med foreningens vedtægter det formelle grundlag for bofællesskabet.

Man køber udover sit eget hus en andel af et fælleshus og af grundens fællesarealer. Det betyder, at alt udendørs areal i Trudeslund er fælles – dog er der til hvert hus et mindre, halvprivat område. Fællesarealet udgøres bl.a. af et grønt område kaldet skoven, hvor der er indrettet naturlegeplads og bålplads. I hvert stræde er der en sandkasse. Desuden er der fælles parkeringsplads. Al beplantning på fællesarealerne vedtages af fællesskabet.

Som husejer i Trudeslund indgår man i et rart samvær med de andre truder (som beboerne i Trudeslund kaldes). Et samvær, der bedst opnås som aktiv deltager i de fælles aktiviteter. Omdrejningspunktet for vores fælles aktiviteter har gennem alle årene været vores daglige fællesspisning, hvor vi skiftes til at lave mad. Alle voksne og børn fra 10 årsalderen skal være med til at lave mad ca. en gang om måneden.

Man vælger selv, hvor ofte man vil spise med, men det at deltage i fællesspisningen er en god mulighed for at få lært hinanden at kende og snakke om stort og småt. Det er samtidig en stor aflastning i hverdagen og en vej til at få meget varieret mad. Der er to voksne og evt. et par børn til at forestå madlavningen i vores fælleskøkken og normalt er der mellem 30 og 50 deltagere. Nogle gange er maden med kød, andre gange er den vegetarisk. Det bestemmer dagens kokke. Prisen ligger typisk mellem 30 og 45 kr.
En anden forpligtelse er rengøringen af fælleshuset, ca. 4 gange om året deltager det enkelte hus sammen med typisk to andre huse.

Til at klare praktiske gøremål – men også som led i at have et godt naboskab – har vi en række arbejdsgrupper. Alle voksne deltager i mindst én arbejdsgruppe, f.eks. udearealgruppen, vaskerigruppen, køkkengruppen, fælleshus-oppe, kældergruppen, børnegruppen, arrangementsgruppen, infogruppen, varmegruppen m.fl. Der er også interessefælleskaber som f.eks. brædtspil-gruppen, bi-gruppen, yoga-holdet og film-gruppen. Desuden er der to årlige arbejdsweekender, hvor diverse renoveringer gennemføres i fællesskab

Derudover foregår der en masse forskellige aktiviteter i løbet af året, som man kan deltage i efter lyst og interesse. Vi har bl.a. en række fast tilbagevendende traditioner som fastelavnsfest, Trudeslunds fødselsdag i begyndelsen af maj, Sankt Hans, juletræsfældning og nytårsaften. Hertil kommer arrangementer, som arrangementsgruppen, børnegruppen eller de enkelte truder tager initiativ til. Det kan fx. være fælles cykelture, vinsmagninger, spilleaftener, koncerter eller fredagscafeer.

Vi betaler et kontingent til foreningen Trudeslund, som bruges til at drive fællesfaciliteterne. Dette går bl.a. til at drive vores fælles vaskeri. En Styrelse tegner bofællesskabet udadtil og tager sig bl.a. af økonomien. Alle beslutninger vedrørende fællesskabet træffes på fællesmøder, kaldet Plenum, 1 gang om måneden. Dette er bofællesskabets højeste myndighed. Mødet tager ca. to timer og det er vigtigt at deltage.

Trudeslund kan på mange måder sammenlignes med en lille landsby, hvor alle kender alle, og hvor børnene kan lege trygt og løbe ind og ud hos hinanden. Fællesskabet kan bedst betegnes som et godt og inkluderende nabofællesskab, hvor det er let at få kontakt med andre i forbindelse med fællesspisningen, når man mødes i stræderne, i vaskeriet eller i forbindelse med vores mange fællesaktiviteter. Fællesskabet i Trudeslund består af det, vi skaber sammen, så man skal med andre ord være indstillet på forpligtende socialt samvær. Det er et dejligt sted for alle, uanset alder og familietype – vi er mange forskellige, nysgerrige mennesker og vi har masser af plads og muligheder for at udfolde os, små som store.

Vi anbefaler, at du/I får kigget på Trude-vedtægterne, men mindst lige så vigtigt er det, at du/I tager kontakt til bofællesskabets Styrelse og får en snak om bofællesskabet og viden om eventuelle beslutninger, aktiviteter osv., som præger dagligdagen. Endvidere anbefaler vi på det varmeste, at I deltager i en fællesspisning inden huskøb, for at afgøre om bofællesskabet er noget for jer.

Hvis I vil vide mere om baggrunden for Trudeslund og livet i Trudeslund, har John Vagn Nielsen, som var med til at stifte Trudeslund, og som stadig bor her, skrevet bogen: Bofællesskabet Trudeslund – Fra idé-, planlægnings- og byggefase til 40 års levet bofællesskab. Klik her