Trudeslund

Trudeslund er et unikt bofællesskab bestående af 33 rækkehuse og et stort fælleshus. Bebyggelsen er opført i 1981 og er tegnet af arkitektstuen Vandkunsten.

Beboere er såvel travle, unge familier med børn som ældre uden. Det er et trygt sted at være som barn og ung og er et inspirerende sted at leve -uafhængigt af alder.

Fællesspisning

I fælleshuset er der mulighed for at deltage i den daglige fællesspisning. Den ordning er vi stolte af og rigtig glade for. Her får vi talt uformelt sammen og sikret en føling med hinandens dagligdag. Man tilmelder sig fællesspisningen de dage, hvor man har lyst.

Et godt naboskab

Fællesskabet kan bedst betegnes som et godt nabofællesskab, hvor det er let at få kontakt med andre i forbindelse med fællesspisning, i stræderne eller i vaskeriet. Det er desuden et ideelt sted for børn, med masser af plads og muligheder for at lege.

Trudeslund er beliggende på et stort, grønt fællesareal med skov, stier, bål- og legeplads. Ingen generende støj fra vej og by.

Aktiviteter

Trudeslund har forskellige traditioner som fastelavnsfest, Trudeslunds fødselsdag i begyndelsen af maj, Sankt Hans, juletræsfældning og nytårsaften. Herudover kommer arrangementer, som arrangementsgruppen eller børnegruppen tager initiativ til. Deltagelse i arrangementerne er afhængig af den enkeltes lyst og interesser. Fælleshuset kan desuden reserveres til Trudernes private fester.

Trudeslund blev startet som et bofællesskab i 1981. Der bor ca. 60 voksne og 40 børn og unge i Trudeslund. Vi ejer hver vores hus, og via en tinglyst deklaration er vi forpligtet til at være medlemmer af foreningen "Boligfællesskabet Trudeslund". Den tinglyste deklaration giver sammen med foreningens vedtægter det formelle grundlag for bofællesskabet. Vi ejer desuden en andel af fælleshuset og fællesarealerne på Trudeslunds grund.

HistoriskTrudeslund


Kalender